Καλλιόπη Παπουτσάκη
Ελλάδα


Η Καλλιόπη Παπουτσάκη τελείωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1984. Το 1985 απέκτησε το πτυχίο της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το 1998 μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο στην Ειδική Αγωγή. Το 2002 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. και από το 2007 είναι Διδάκτωρ Ειδικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται από το 1987 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και στην εκπαιδευτική έρευνα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας