Παναγιώτα Σεφερλή
Ελλάδα


Η Νότα Σεφερλή είναι Φιλόλογος και ολοκληρώνει τις σπουδές της στο πρόγραμμα ‘∆ημιουργική Γραφή’ του Ε.Α.Π.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση