Κωνσταντίνος Μπούρας
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Άθρησκος και πολιτικός[ Albert Camus, Ο επαναστατημένος άνθρωπος ]"Ελευθεροτυπία" 29/6/2013