Δημήτρης Στεφάνου
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Στεφάνου είναι δικηγόρος. Ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προετοιμασία των ελληνικών θέσεων για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης και Διακυβερνητικής Διάσκεψης

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια