Κωνσταντίνος Σ. Σταυρόπουλος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Φωτογράφος