Θανάσης Γ. Σακελλαριάδης
Ελλάδα


Ο Θανάσης Γ. Σακελλαριάδης διδάσκει Φιλοσοφία της Επιστήμης της Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Εύστοχος σχολιασμός νεοελλήνων διανοητών[ Σωτήρης Γουνελάς, Πρόταση λόγου και πολιτισμού ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 30/11/2014