Σεβαστή Γ. Τζιαφέρη
Ελλάδα


Η Σεβαστή Γ. Τζιαφέρη είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ2 φιλόλογος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στη Σχολική Παιδαγωγική. Υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας