Φωτεινή Πανοπούλου
Ελλάδα


Η Φωτεινή Πανοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ιστορικός και το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον της εστιάζεται στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα στην κλασική εποχή. Μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας