Ευστάθιος Γ. Μακρής
Ελλάδα


Ο Ευστάθιος Μακρής είναι διδάκτωρ το Πανεπιστημίου Βιέννης και κατέχει τη θέση ερευνητού - μουσικολόγου στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση