Κατερίνα Πλακίτση
Ελλάδα


Η Κατερίνα Πλακίτση είναι επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει μακρά επαγγελματική, εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία. Είναι μέλος διεθνών και εθνικών ενώσεων για τη διδακτική των φυσικών επιστημών, καθώς επίσης reviewer σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει αναπτύξει συνεργασίες με φορείς όπως το ΥΠ.Ε.Π.Θ., το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επιστημονικά Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οικολογικές Οργανώσεις, Κοινωφελείς Ομίλους. Η Κατερίνα Πλακίτση είναι συγγραφέας του βιβλίου των εκδόσεων "Πατάκη", "Διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές". Επίσης, είναι επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου: Πλακίτση, Κ., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου Ε., Μανώλη Β. (2006). "Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών". Αθήνα, ΟΕΔΒ. Επιπλέον, επιμελήθηκε σε συνεργασία το βιβλίο: Κόκκοτας, Π. & Πλακίτση Κ. (2005) (επιμέλεια). "Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: Θεωρία και Πράξη", Αθήνα, Εκδόσεις "Πατάκη". Τέλος, έχει συγγράψει άρθρα σε βιβλία, σε επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής