Κατερίνα Τικτοπούλου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Για τη λογοτεχνική ανάγνωση[ Συλλογικό έργο, Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία ]"The Books' Journal" τχ.95Φεβρουάριος 2019