Ξάνθος Μαϊντάς
Ελλάδα


Ο Ξάνθος Μαϊντάς γεννήθηκε το 1950 στη Νέα Ιωνία. Ποιήματα του έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά ''Νέα Εστία'', ''Πλανόδιον'', ''Ύλαντρον'' (Λευκωσία) και ''Μανδραγόρας'' και έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Ανθολόγος