Καίτη Μανωλοπούλου
Ελλάδα


Η Καίτη Μανωλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Τέλειωσε τη Γαλλική Σχολή Saint Joseph και εργάστηκε σαν υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας