Ελένη Γκαρά
Ελλάδα


Η Ελένη Γκαρά είναι λέκτορας οθωμανικής και βαλκανικής ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την οθωμανική περίοδο, σχετικές με την απονομή δικαιοσύνης, τη συλλογική διαμαρτυρία, τη δράση των κοινοτήτων τον έντοκο δανεισμό και τις διακοινοτικές σχέσεις.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η πειρατεία ως πόλεμος για την πίστη[ Molly Greene, Καθολικοί πειρατές και Έλληνες έμποροι ]"The Books' Journal" τχ.71Νοέμβριος 2016