Ευάγγελος Νικολαΐδης
Ελλάδα


Ο Ευάγγελος Νικολαΐδης είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του Αγροτικού Τομέα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών και έχει διδάξει στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο έργο του αναφέρονται στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας, στο αγροτροφικό σύστημα των χωρών της Κ.Α. Ευρώπης υπό μετάβαση και στις σχέσεις της αγροτικής παραγωγής με το περιβάλλον. Επίσης έχει λάβει μέρος στην εκπόνηση αναπτυξιακών, κλαδικών, περιβαλλοντικών και τεχνικο-οικονομικών μελετών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής