Ευαγγελία Μπαφούνη
Ελλάδα


Η Ευαγγελία Μπαφούνη σπούδασε ιστορία. Έχει ασχοληθεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την οργάνωση αρχείων επιχειρήσεων και την καταγραφή της ιστορίας τους. Εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής