Νικόλαος Π. Σολεϊντάκης
Ελλάδα


Ο Νίκος Σοϊλεντάκης γεννήθηκε στο Βόλο το 1947. Κατάγεται από την Αγία Μαρίνα Χανίων και τα Τούζλα Κωνσταντινουπόλεως. Πτυχιούχος (1970) και αριστούχος διδάκτωρ (1992) Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικαστής από το 1974, είναι πρόεδρος στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Υπηρέτησε την Πατρίδα ως έφεδρος ανθυπολοχαγός πυροβολικού (1971-1973). Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών (1985) και συγγραφικά ασχολείται με τη διοικητική δικονομία και την ιστορία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας