Στέργιος Καράβατος
Ελλάδα


Ο Στέργιος Καραβάτος είναι φωτογράφος και ανεξάρτητος επιμελητής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Επιμελητής