Νίκος Τριμικλινιώτης
Κύπρος


Ο Νίκος Τριμικλινιώτης διευθύνει το πρόγραμμα "Societal Conditions for Reconciliation in Cyprus" για το Νορβηγικό Οργανισμό Μελετών για την Ειρήνη στην Κύπρο (PRIO Cyprus Centre). Διευθύνει, επίσης, το Κέντρο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης, των Διεθνοτικών και Εργασιακών Σχέσεων (το Κυπριακό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό, την Ξενοφοβία και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και κάτοχος διδακτορικού, μεταπτυχιακού "Gender and Ethnic Studies" και διπλώματος "Barrister at Law". Έχει επιμεληθεί συλλογικά βιβλία και περιοδικά και έχει δημοσιεύσει μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και εκθέσεις για την ΕΕ σε σχέση με συνταγματικά και πολιτικά ζητήματα, το δίκαιο και την κοινωνιολογία της μετανάστευσης και της εργασίας, όπως και το ρατσισμό και την ξενοφοβία, τη συμφιλίωση, την εκπαίδευση, την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων και τις διακρίσεις στην Κύπρο, την Ευρώπη και τη Νότιο Αφρική.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής