Χρίστος Π. Φαράκλας
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πρακτικά του S' Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας [ Συλλογικό έργο, Πρακτικά του S' Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας ]Περιοδικό "Δίοδος 66100" τχ.2Ιούλιος 2010
Στο βάθος του καθρέφτη[ Κώστας Πασβάντης, Στο βάθος του καθρέφτη ]Περιοδικό "Δίοδος 66100" τχ.2Ιούλιος 2010