Μαγδαληνή Ε. Ευαγγέλου
Ελλάδα


Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι απόφοιτος του Τμήματος της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου και πτυχιούχος του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής. Εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας