Ιωάννα Π. Παπαδανιήλ
Ελλάδα


Η Ιωάννα Παπαδανιήλ είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Σχολική Παιδαγωγική του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας