Βασιλική Α. Φαράντου
Ελλάδα


Η Βασιλική Φαράντου είναι φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στη σχολική παιδαγωγική.

Τίτλοι:
Συγγραφέας