Αναστάσια Αρχοντόγλου
Ελλάδα


Η συγγραφέας είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, μετεκπαιδευμένη στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός" και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με ειδίκευση στις Επιστήμες Αγωγής. Υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας