Ιωάννα Γ. Λαφατζή
Ελλάδα


Η Ιωάννα Λαφατζή υπηρετεί στη μέση εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με ειδίκευση Σχολική Παιδαγωγική, του Τομέα Παιδαγωγικής του ανωτέρω τμήματος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας