Νικόλαος Σ. Ανδρεαδάκης
Ελλάδα


Ο Νικόλαος Σ. Ανδρεαδάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση. Ασχολείται με ζητήματα σχετικά με τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, την ανάλυση ποσοτικών ερευνητικών δεδομένων, την αξιολόγηση των μαθητών, την αποτελεσματικότητα σχολείου και εκπαιδευτικού.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής