Ανδρέας Μαυρίδης
Ελλάδα


Ο Ανδρέας Μαυρίδης είναι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πτυχιούχος του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός", της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος της Θεολογικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου, με ειδίκευση στην ιστορία της θεολογίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας