Γιάννης Σ. Μπέτσας
Ελλάδα


Ο Γιάννης Μπέτσας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της Εκπαίδευσης".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Υπεύθυνος Σειράς