Αχμέτ Νιζάμ


Ειδικός επιστήμονας με γνωστικό αντικείμενο τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα: "Το δίγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου (ΠΡΕΝΕΔ), "Ο δημιουργός μοντέλων (Έργο Πηνελόπη, ΙΤΥ-ΥΠΕΠΘ), το πρόγραμμα "Εκπαίδευση Μουλσουμανόπαιδων 2000-2004" και η "Ανάπτυξη ενός τρίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά-τουρικά) ορολογικού λεξικού". Ήταν μέλος της ομάδας συγγραφής του βιβλίου "Διδακτική μέθοδος στο μειονοτικό σχολείο" (εκδόσεις Κώδικας)

Τίτλοι:
Συγγραφέας