Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας