Σπύρος Μπλαβούκος
Ελλάδα


Ο Σπύρος Μπλαβούκος Λέκτορας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Εδδεχ του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων (DOSEI, Domestic Structures and European Integration) ήταν το μοναδικό πρόγραμμα κοινωνικών επιστημών υποψήφιο για το πανευρωπαϊκό βραβείο ερευνητικής αριστείας Καρτέσιος, το 2007. Έχει δημοσιεύσει και επιμεληθεί, μόνος ή σε συνεργασία, τα βιβλία "Chairs in Multilateral Negotiations" (Routledge, 2011), "The EU Presence in International Organizations" (Routledge, 2010) και "Η τελευταία Ελληνική Προεδρία: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και οι Τέσσερις Ελληνικές Προεδρίες της ΕΕ" (Παπαζήσης, 2004), και σειρά επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων στα Review of International Studies, West European Politics, Journal of Common Market Studies, European Journal of Political Research, Journal of Public Policy, European Union Politics, South European Society and Politics, The Hague Journal of Diplomacy, κ.ά. Η τρέχουσα ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση πολυμερών διαπραγματεύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του θεσμού της Προεδρίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής