Παναγιώτα Καραγιάννη
Ελλάδα


Η Παναγιώτα Καραγιάννη είναι λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής