Γεώργιος Αναστασόπουλος
Ελλάδα


Ο Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων IPC/IATCA και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Συμβούλων Check Point. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο Πατρών, Master of Business Administration (MBA) με ειδίκευση σε θέματα ποιότητας από το Chadwick University, Η.Π.Α., Master of Science (MS) στον τομέα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής καθώς και Διδακτορικό (PhD) Μηχανολόγου Μηχανικού από το Northwestern University, Η.Π.Α. Ο Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής της "Δημοκρατικής Συμμαχίας".
Είναι μέλος των Τεχνικών Επιτροπών TC 176 και ISO/CASCO του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), της Τεχνικής Επιτροπής ISO 17024 του IAF και της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ). Διετέλεσε, επίσης, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Έτους Ποιότητας, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ο Δρ. Αναστασόπουλος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς ελέγχου ποιότητας προϊόντων, σχεδιασμού, εφαρμογής και επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης, QS 9000, ISM Code και Διαχείρισης Κρίσεων. Είναι εγγεγραμμένος Επικεφαλής Αξιολόγησης (Lead Assessor) στα μητρώα του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποιημένων Επιθεωρητών (IRCA) και του Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης). Επιπλέον, είναι εγγεγραμμένος επικεφαλής σύμβουλος (Senior Consultant) στα μητρώα του Ελληνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών PrCert Hellas.
Ο Δρ. Αναστασόπουλος έχει παρουσιάσει σειρές διαλέξεων-σεμιναρίων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάλυση, την μηχανική συμπεριφορά και τον ποιοτικό έλεγχο προηγμένων υλικών, την οργάνωση επιχειρήσεων, την διαχείριση κρίσεων και τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης. Έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει επίσης, συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Ε.Ε. - Η.Π.Α.).
Ο Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλ��ς γεννήθηκε το 1965 και είναι έγγαμος με ένα παιδί.

Τίτλοι:
Συγγραφέας