Αντώνιος Μεταξάς
Ελλάδα


Ο Αντώνης Μεταξάς αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του, επίσης με "άριστα μετ' επαίνου", στη Νομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου υπό την εποπτεία του Καθηγητού Philip Kunig. Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκει Ευρωπαϊκό Δίκαιο και από το 2013 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Οι πρόσφατες εργασίες και τα κείμενά του σε σχέση με την αντιμετώπιση της πολυεπίπεδης κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη σκοπιά της νομικής επιστήμης θέτουν το πλαίσιο για μια ευρύτερη επιστημονική συζήτηση στην Ελλάδα τόσο σε σχέση με την ανάγκη αναζωογόνησης της πορείας συνταγματοποίησης της Ένωσης όσο και με τις κανονιστικές επανατοποθετήσεις του δικαίου ενόψει της ιστορικότητας βασικών πολιτειακών εννοιών στο πλαίσιο της κρίσης και της, λίγο πολύ, διαρκούς, σήμερα, "έκτακτης ανάγκης".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια