Σάνια Παπά
Ελλάδα


Η δρ. Σάνια Παπά είναι θεωρητικός τέχνης, διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής