Γεώργιος Χ. Τσιγάρας
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας είναι αναπληρωτής καθηγητής της Ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής