Γιάννης Σακιώτης
Ελλάδα


Ο Γιάννης Σακιώτης είναι διευθυντής του περιοδικού "Οικολογία".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής