Δέσποινα Σιδηροπούλου - Δημακάκου
Ελλάδα


Η Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης στον Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής