Νάσια Γιακωβάκη
Ελλάδα


Η Νάσια Γιακωβάκη είναι ιστορικός, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει από το 2010. Σπούδασε στις Φιλοσοφικές Σχολές της Αθήνας και των Ιωαννίνων. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (Πανεπιστήμιο του Έσσεξ) και στη Θεσσαλονίκη, όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ 2001). Έχει εργαστεί στη Μέση Εκπαίδευση, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και ως συνεργάτης στο Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΜΝΕ). Έχει διδάξει από το 2001 έως το 2009 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (και για λίγο Νεότερο και Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

Το βιβλίο της Ευρώπη μέσω Ελλάδος εκδόθηκε το 2006 και ανατυπώνεται σταθερά (ενώ μεταφράστηκε και στην κινεζική). Στα παλαιότερα ερευνητικά της ενδιαφέρονται γύρω από την ιστορική διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αυτοσυνειδησίας, την πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας στους νεότερους χρόνους, και το φαινόμενο του περιηγητισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει προστεθεί η μελέτη της δημόσιας σφαίρας, των μέσων επικοινωνιών και των μεταβολών στην κοινωνικότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα κατά το γύρισμα από τον 18ο στον 19ο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια η έρευνά της είναι προσανατολισμένη στην Εποχή των Επαναστάσεων στην Ευρώπη, στις επαναστάσεις, στους πολέμους και στον αντίκτυπό τους σε τοπικό/εθνικό επίπεδο αλλά και στο διεθνές σύστημα. Η πορεία των ενδιαφερόντων της αυτή εκδηλώνεται και στις δημοσιεύσεις (ελληνικά κυρίως και αγγλικά).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής