Κώστας Ντάφλος
web site: www.arttopos.org/netart/gr/artists.htmI
Ελλάδα


Γεννήθηκε στην Αθήνα (1971). Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π., (βραβεία επιδόσεων: Θωμαίδειο, Λ. Καυταντζόγλου, Τ.Ε.Ε. '95-'96, Τ.Ε.Ε. '97). Γλύπτης Α.Σ.Κ.Τ. (εργαστήριο Γ. Λάππα). Μεταπτυχιακές σπουδές στις "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης", Α.Σ.Κ.Τ. με συνεργαζόμενο το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών. Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Επικεντρώνει την έρευνά του στις "πλαστικές εγκαταστάσεις με αυτόματα νοήμονα αντικείμενα" και στα "διαδραστικά πραγματικά περιβάλλοντα". 'Εχει συμμετάσχει: σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (10 βραβείο, έπαινος), σε διεθνείς εκθέσεις αρχιτεκτονικής και εκθέσεις τέχνης & τεχνολογίας (Βαρκελώνη, Βερολίνο, Σαγκάη). 'Εχει δημοσιεύσει: κείμενα, κτισμένο έργο, εικαστικό έργο, σε καταλόγους εκθέσεων και περιοδικές εκδόσεις. Διδάσκει από το 2003 το μάθημα των Εικαστικών Τεχνών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής