Ελένη Σιάνου - Κύργιου
Ελλάδα


Η Ελένη Σιάνου- Κύργιου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στα Ιωάννινα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι, επίσης, πτυχιούχος του Τμήματος Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1991. Εργάστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως φιλόλογος καθηγήτρια, και το 1993 διορίστηκε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σήμερα ίναι αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας