Κατερίνα Κ. Μυλοποταμιτάκη
Ελλάδα


Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1950. Πτυχιούχος του Ιστορικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από το 1977 με ειδικότητα βυζαντινολόγου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας