Αλέξανδρος Μουμτζής
Ελλάδα


Εκδότης, μαζί με τον Γιώργο Τζιώτζιο, του κινηματογραφικού περιοδικού "Οθόνη" (1979-1994).

Τίτλοι:
Συγγραφέας