Κώστας Πασχάλης
Ελλάδα


Ο Κώστας Πασχάλης γεννήθηκε το 1963 στην πόλη των Σερρών, όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Από το 1988 ασχολείται ενεργά με την δημοσιογραφία δημοσιεύοντας στον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο κείμενα πολιτικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα από το 1989 και για μια περίπου δεκαετία είχε την ευθύνη της επιμέλειας και παρουσίασης εκπομπής αναλόγου περιεχομένου μέσα από την ραδιοσυχνότητα της ΕΡΑ Σερρών.
Η συγκέντρωση άφθονου προφορικού υλικού, εν είδει προφορικών μαρτυριών, για θέματα που άπτονταν της νεότερης ιστορίας των Σερρών, υπήρξε και η κύρια αφορμή για την ενασχόλησή του με την δεκαετία του 1940.
Καρπός αυτής της πολύχρονης προσπάθειας είναι το βιβλίο "Βασίλης Ραφτούδης, 1914-1948", το οποίο και συνιστά το πρώτο εκδοτικό εγχείρημά του.

Τίτλοι:
Συγγραφέας