Νέστωρ Καμαριανός
Ελλάδα


Ιστορικός, μελετητής της Ελληνικής Επανάστασης. Έζησε στη Ρουμανία και υπήρξε μέλος της "Assosiation Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen" και άλλων επιστημονικών οργανώσεων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας