Γιάννα Αναστοπούλου
Ελλάδα


Η Γιάννα Αναστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1965.

Τίτλοι:
Συγγραφέας