Ειρήνη Φαφαλιού
Ελλάδα


H Ειρήνη Φαφαλιού είναι επίκουρος καθηγήτρια στις Πολιτικές Υποστήριξης των Επιχειρήσεων και Ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Υπεύθυνος Σειράς