Αφέντρα Γ. Μουτζάλη
Ελλάδα


Η Αφέντρα Γ. Μουτζάλη είναι αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και εργάζεται στην 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πατρών. Συνεργάτης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από το 1985. Δραστηριοποιείται από το 1978 στον Πελοποννησιακό χώρο με ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
Ασχολείται ιδιαιτέρως με θέματα Ιστορικής Γεωγραφίας, Αρχιτεκτονικής και Βυζαντινού Πολιτισμού.
Μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, της Εταιρείας Μελέτης του Ελληνικού Εβραϊσμού, της Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής και του Κέντρου Μελετών Ιονίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας