Θεοδώρα Α. Κατάνου
Ελλάδα


Η Θεοδώρα Κατάνου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με ειδίκευση Σχολική Παιδαγωγική του Τομέα Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου, και υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας