Γεώργιος Ν. Λαιμόπουλος
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Λαιμόπουλος γεννήθηκε στην Πρίγκηπο, Κωνσταντινούπολη 1952. Σπούδασε θεολογία στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης (1969-1971), στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (1972-1973 και 2006) και στο Οικουμενικό Ινστιτούτο Bossey στη Γενεύη (1973-1974). Παρακολούθησε μαθήματα μεταπτυχιακού κλάδου στις Θεολογικές Σχολές των Πανεπιστημίων Γενεύης και Φριβούργου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας